Topraklama Nedir

Hayatımızın hemen her alanında kullandığımız elektrik, doğru ve güvenli bir şekilde faydalanılmadığı zaman oldukça tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Elektrik kaçakları insan ve hayvanların can güvenliğine halel getirebileceği gibi, yapılardaki elektronik cihazların ve tesisat panolarının zarar görmesine de sebep olabilir. Bu gibi olumsuz durumların önüne geçmek için alınan önlemlerden birisi de topraklama yöntemidir. Üretim tesislerinde ise yıllık olarak düzenli periyotlarda topraklama ölçümü raporu alınarak topraklama hatların kontrolünün sağlanması son derece önemlidir.

Topraklama nedir?

Elektronik cihazlarda meydana gelebilecek kaçak durumlarının zarara yol açmadan önlenmesini sağlayan topraklama, elektrik akımlarının toprağa iletilmesi işlemine denir. Bu sayede muhtemel bir elektrik kaçağı durumunda can ve mal güvenliği korunmuş olunur. Hem binaların yapısında, hem de insan sağlığında zararların önüne geçilir. Yasal bir zorunluluk haline gelen topraklama işlemi özellikle fabrika ve sanayi tipi tesislerde kullanılıyor.

Topraklama neden önemlidir?

Hayati derecede önem taşıyan topraklamanın bazı avantajları şöyle sıralanabilir. Üretim tesislerinde topraklama hattına ilişkin yapılması gereken işlemler listesi topraklama raporu ile ortaya çıkmaktadır.

Aşırı voltaj koruması: Şimşek çakması veya yüksek elektrik akımı geçen kablolarla temas, elektrik sistemlerinin aşırı yüke dayanamayıp arıza vermesine yol açabilir. Bu gibi durumlarda yüksek elektrik akımını toprağa ileterek etkisiz hale getirmek gerekeceğinden topraklama yönteminden faydalanılır. Bu sayede ev ve işyerlerinde meydana gelmesi muhtemel hasar en aza indirilir.

Yangın koruması: Aşırı elektrik yüklenmesi, öncelikle kabloları ve elektrik panolarını etkiler. Birden infilak eden panolar yangın çıkmasına yol açabilir. Oysa topraklama yöntemi kullanıldığında bu gibi bir risk en aza indirilir. Elektrik toprağa iletileceği için kaza sorunsuz bir şekilde atlatılabilir.

Metal yüzey koruması: İletken metal yüzeyler elektrik kaçağı olması halinde can ve mal güvenliğine telafisi güç zararlar verebilir. İnsan veya hayvanlar kaçağın olduğu yüzeye dokunduğu anda elektrik şokuna maruz kalır. Bunun önüne geçmek için topraklama yapılmalıdır. Görüleceği üzere topraklamanın birçok yararı mevcut. Özellikle elektrikten güç alan makinelerin yoğun kullanıldığı fabrika ve sanayi tesislerinde topraklama işleminin mutlaka bir önlem olarak gerçekleştirilmesi gerekir.

Call Now ButtonHemen Arayın